Řízení rizik

___________________________________________________________________________

ŘÍZENÍ RIZIK A BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

 • Bezpečnostní poradenství a management
 • Bezpečnostní analýzy a hodnocení hrozeb
 • Řízení rizik
 • Informační a kybernetická bezpečnost
 • Ochrana kritické infrastruktury
 • Letecká bezpečnost
 • Prevence ztrát
 • Logistická bezpečnost a TAPA certifikace
 • Bezpečnostní audity a prověřování bezpečnostních opatření – Red Teaming
 • Cestovní bezpečnost a reakce na incidenty

COMPLIANCE A OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ

 • Řízení compliance a integrity
 • Prevence defraudací a vyšetřování
 • Interní a forenzní vyšetřování
 • Sledování osob a detekce proti odposlechům
 • Bezpečnostní prověrky obchodních partnerů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

 • Příprava na krizové situace a plánování
 • Reakce a krizové situace
 • Řešení konfliktů
 • Krizová intervence a vyjednávání
 • Řešení únosů a vyjednávání
 • Business Continuity Management

Black and white chess pieces