Speciální projekty

______________________________________________________________

 SLUŽBY PRO VÝZNAMNÉ ZÁKAZNÍKY A ORGANIZACE AKCÍ

  • Zajištění protokolárních služeb
  • Organizace konferencí a společenských akcí
  • Bezpečnostní transport a Limousine servis

ZAJIŠTĚNÍ OBCHODNÍCH CEST A SLUŽBY OSOBNÍHO ŘIDIČE

  • Zajištění obchodních cest a návštěv
  • Osobní asistence pro obchodní cestující
  • Služby osobního řidiče

OSOBNÍ OCHRANA A BEZPEČNOSTNÍ KURÝR

  • Specializovaná bezpečnostní řešení a osobní ochrana
  • Zajištění přepravy vysoko hodnotového zboží a důvěrných informací
  • Bezpečnostní doprovody do rizikových oblastí

Tyto služby zajišťujeme naším partnerem: