Strategické poradenství

___________________________________________________________________________

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE STÁTNÍ SPRÁVOU A VEŘEJNOSTÍ

  • Řízení vztahů se státními orgány
  • Řízení vztahů s veřejností
  • Informační podpora strategických rozhodnutí

POLITICKÉ PORADENSTVÍ A KRIZOVÁ KOMUNIKACE

  • Specializované politické poradenství
  • Krizová komunikace a reakce na krizové situace
  • Informační podpora politických rozhodnutí

ŘÍZENÍ PROBLÉMŮ A KONKURENČNÍCH SPORŮ 

  • Řešení problémů a konkurenčních sporů
  • Obchodní a konkurenční zpravodajství
  • Specializovaná obchodní řešení a vyjednávání
  • Zajištění obchodních setkání

Black and white chess pieces